O FIRMIE

Nazywam się Aleksandra Dziekan. Posiadam Certyfikat Księgowy nr 66367/2014 upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2010 roku ukończyłam "Kurs Podstaw Rachunkowości" oraz "Kurs dla Samodzielnych Księgowych" w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. W 2012 roku ukończyłam podyplomowe studia "Rachunkowość i Rewizja Finansowa" na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Doświadczenie zdobywałam w biurach rachunkowych w Warszawie oraz w Grodzisku Mazowieckim. Prowadziłam księgowość osobom fizycznym oraz spółkom z o. o. zajmującym się m. in. usługami transportowymi, turystyką, usługami budowlanymi. Prowadziłam rozliczenia z ZUS-em firmom zatrudniającym ponad 20-tu pracowników. W 2014 roku postanowiłam otworzyć własne biuro rachunkowe.

 

Zapraszam do współpracy! :-)

OFERTA

• Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

• Rozliczanie ewidencji ryczałtowych

• Rozliczanie najmu

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych

• Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

• Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia

• Sporządzanie list płac pracowników

• Rozliczanie umów zlecenie i umów o dzieło

• Sporządzanie deklaracji ZUS

CENNIK

Książka Przychodów i Rozchodów – bez VAT

• poniżej 10 dokumentów księgowych 170 zł netto/m-c
• od 10 do 19 dokumentów księgowych 220 zł netto/m-c
• od 20 do 29 dokumentów księgowych 270 zł netto/m-c
• od 30 do 39 dokumentów księgowych 320 zł netto/m-c
• od 40 do 49 dokumentów księgowych 370 zł netto/m-c
• od 50 dokumentów księgowych cena do uzgodnienia

 

Książka Przychodów i Rozchodów – z VAT

• poniżej 10 dokumentów księgowych 200 zł netto/m-c
• od 10 do 19 dokumentów księgowych 270 zł netto/m-c
• od 20 do 29 dokumentów księgowych 340 zł netto/m-c
• od 30 do 39 dokumentów księgowych 410 zł netto/m-c
• od 40 do 49 dokumentów księgowych 470 zł netto/m-c
• od 50 dokumentów księgowych cena do uzgodnienia

 

Ewidencja przychodów (ryczałt) - bez VAT

• poniżej 5 dokumentów księgowych 140 zł netto/m-c
• od 5 do 9 dokumentów księgowych 170 zł netto/m-c
• od 10 do 19 dokumentów księgowych 220 zł netto/m-c
• od 20 do 29 dokumentów księgowych 270 zł netto/m-c
• od 30 do 39 dokumentów księgowych 320 zł netto/m-c
• od 40 dokumentów księgowych cena do uzgodnienia

 

Ewidencja przychodów (ryczałt) - z VAT

• poniżej 5 dokumentów księgowych 170 zł netto/m-c
• od 5 do 9 dokumentów księgowych 200 zł netto/m-c
• od 10 do 19 dokumentów księgowych 270 zł netto/m-c
• od 20 do 29 dokumentów księgowych 340 zł netto/m-c
• od 30 do 39 dokumentów księgowych 410 zł netto/m-c
• od 40 dokumentów księgowych cena do uzgodnienia

 

Karta podatkowa 100 zł netto/m-c

 

Konsultacje 75 zł netto/h

 

Księgi Handlowe

• poniżej 10 dokumentów księgowych 500 zł netto/m-c
• od 10 do 19 dokumentów księgowych 700 zł netto/m-c
• od 20 do 29 dokumentów księgowych 900 zł netto/m-c
• od 30 do 39 dokumentów księgowych 1100 zł netto/m-c
• od 40 do 49 dokumentów księgowych 1300 zł netto/m-c
• od 50 dokumentów księgowych cena do uzgodnienia

 

Kadry i płace

• zleceniobiorca bez ZUS 30 zł netto/m-c
• pracownik/zleceniobiorca z ZUS 40 zł netto/m-c
• pełna dokumentacja pracownicza 60 zł netto/m-c
• deklaracja ZUS za właściciela 40 zł netto/m-c

 

Rozliczenia roczne

• rozliczenie bez odliczeń od 60 zł netto/m-c
• rozliczenie z odliczeniami od 70 zł netto/m-c
• rozliczenie małżonków bez odliczeń od 80 zł netto/m-c
• rozliczenie małżonków z odliczeniami od 100 zł netto/m-c

 

cennik obowiązuje od 1.11.2021

 

* dokument księgowy – faktura, paragon, raport fiskalny, raport kasowy, dowód wewnętrzny, wyciąg bankowy (przy dużych wyciągach – każdy dzień liczony oddzielnie), rachunek, lista płac.